Päivityksen toiminnot (versio 6.61)

PSP®

Lue, millaisia ominaisuuksia PSP:n laiteohjelmiston versio 6.61 sisältää.

15. tammikuuta 2015 julkaistiin PSP-laiteohjelmiston päivitys. Jos päivität PSP-järjestelmän, uudeksi laiteohjelmiston versioksi asennetaan 6.61 ja seuraavat ominaisuudet päivitetään.

Laiteohjelmistoversion 6.61 tärkeimmät ominaisuudet

Laiteohjelmiston vakautta on parannettu joidenkin ominaisuuksien käytössä.

Huomautus:

  • Tämä laiteohjelmiston päivitys sisältää kaikki aiempien versioiden ominaisuudet.
  • Uusi laiteohjelmisto säilyttää kaikki PSP-järjestelmän aikaisemmat asetukset, kuten lapsilukon tason.
  • Joitakin ohjelmistonimikkeitä ei ehkä voi toistaa ilman PSP-laiteohjelmiston päivitystä.
  • Käytä päivityksissä vain Sony Computer Entertainmentin verkon välityksellä tai levyillä tarjoamia virallisia päivityksiä. Älä päivitä järjestelmää millään muulla tavalla kuin tuotteiden tai tämän sivuston ohjeita noudattamalla. Jos päivitys tehdään käyttämällä muista lähteistä saatuja tietoja tai muilla keinoilla tai jos PSP-järjestelmää on jollakin tavalla muunneltu, PSP-järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla eikä virallisten päivitystietojen asentaminen ehkä onnistu. Nämä toimet voivat mitätöidä PSP-järjestelmän takuun ja estää sinua saamasta takuuseen kuuluvia palveluita ja huoltopalveluita Sony Computer Entertainmentilta.

Lataa nyt

Lataa uusin PSP-laiteohjelmisto täältä.

PSP (PlayStation®PORTABLE) -JÄRJESTELMÄOHJELMIEN LISENSSISOPIMUS

18 Jun 2008

TUTUSTU HUOLELLISESTI JÄRJESTELMÄOHJELMIEN LISENSSISOPIMUKSEEN YMMÄRTÄÄKSESI SOPIMUKSEN ALAISET OIKEUTESI JA VELVOITTEESI.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE":N) PSP (PlayStation®PORTABLE) HANDHELD VIIHDEJÄRJESTELMÄN ("PSP -JÄRJESTELMä") OHJELMIEN KÄYTTÖ PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT ON HYVÄKSYTTY.

Tämä on sopimuksesi SCE:n kanssa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin PSP -järjestelmäsi yhteydessä saatuihin ohjelmiin tai laitteistoon, samoin kuin järjestelmäohjelmien tai laitteiston korjaus- ja muihin päivityksiin, päivitysversioihin tai uusiin versioihin, mukaanlukien sellaiset jotka on hankittu tai ovat saatavissa SCE:n palvelujen tai online-verkon, SCE:n nettisivuston tai PSP -järjestelmän pelilevyn välityksellä (ohjelmia kutsutaan alla yhteisnimellä "järjestelmäohjelmat").

1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

Kaikki henkisen omaisuuden oikeudet jotka toimitetaan järjestelmäohjelmien päivitysten tai uusien versioiden (alla "järjestelmäohjelmat") ohella niiden sisällön, koodauksen tai tiedon suhteen kuuluvat SCE:lle tai sen lisenssinantajille. Järjestelmäohjelmien käyttö tapahtuu tämän sopimuksen ehdoilla sekä tekijänoikeus- ja henkistä omaisuutta kattavien lakien perusteella. Ellei toisin ole mainittu tässä sopimuksessa, SCE ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeutensa, etunsa ja oikeuskeinonsa.

Tämän sopimuksen ehtojen alaisena SCE myöntää sinulle ei-kaupallisen oikeuden, joka ei ole yksinomainen, käyttää järjestelmäohjelmia pelkästään omalla PSP -järjestelmälläsi. Voimassa olevien lakien puitteissa, oikeutesi kunkin järjestelmäohjelmaversion käyttöön kuluvat umpeen uudemman järjestelmäohjelmaversion asennuksen myötä PSP -järjestelmällesi, tapahtui kyseinen asennus joko manuaalisena tai automaattisena latauksena SCE:n online-verkosta, tai muutoin. SCE ei myönnä lisenssiä käyttäjille jotka ovat hankkineet järjestelmäohjelmia muutoin kuin SCE:n valtuuttamien jakelumuotojen välityksellä. Sinulla ei ole omistusoikeuksia tai etuja järjestelmäohjemiin.

2. RAJOITUKSET

Sinulla ei ole lupaa vuokrata edelleen, jälleenlisensoida, julkaista, tehdä muunnoksia tai muutoksia tai kääntää järjestelmäohjelmia tai mitään niiden osaa. Laajimmissa lain sallimissa puitteissa sinun ei saa hajottaa osiin tai purkaa mitään järjestelmäohjelmien osaa, laatia niihin perustuvia, uusia ohjelmia, tai muutoin pyrkiä kirjoittamaan järjestelmäohjelmien lähtökoodia niiden tuloskoodista. Sinun ei saa (i) käyttää valtuuttamattomia, laittomia, väärennettyjä tai muunnettuja laitteita tai ohjelmia yhdessä järjestelmäohjelmien kanssa, mukaanluettuna välineet joiden avulla voidaan ohittaa, kääntää pois päältä tai kiertää PSPTM-järjestelmän salakieli, turva- tai autentisointimekanismi; (ii) rikkoa lakeja tai säännöksiä taikka SCE:n tai muiden osapuolien oikeuksia liittyen järjestelmäohjelmien käyttöön, mukaanlukien sellaisten ohjelmien tai laitteiston käyttö tai jakelu joiden tiesit tai joiden sinun olisi pitänyt tietää olevan rikkomuksellista tai laitonta; (iii) käyttää sellaisia laitteita tai ohjelmia joiden välityksellä järjestelmäohjelmat hyväksyvät tai toimivat valtuuttamattomien, laittomien tai väärennettyjen ohjelmien tai laitteiden kanssa; (iv) hankkia järjestelmäohjelmia muutoin kuin SCE:n valtuuttamien jakelumuotojen välityksellä; tai (v) väärinkäyttää järjestelmäohjelmia asentamalla ne muualle kuin PSPTM-järjestelmällesi annettujen ohjeiden mukaisesti ja yhdessä muiden valtuutettujen ohjelmien tai laitteiston kanssa, mukaanlukien järjestelmäohjelmien käyttö valtuuttamattomien, PSPTM-järjestelmän yhteydessä mihin tahansa tarkoitukseen käytettäväksi tarkoitettujen ohjelmien tai laitteiston suunnitteluun, kehitykseen, päivitykseen tai jakeluun. Näiden rajoitusten rikkominen voi mitätöidä PSPTM-järjestelmän takuun ja vaikuttaa mahdollisuuksiisi saada takuun alaisia korjaus- ja muita palveluita SCE:ltä tai sen intressiyhtymiltä.

PSPTM-järjestelmäohjelmat saattavat sisältää Yhdysvaltojen vientilakien ja -säännösten alaista tekniikkaa, mukaanlukien mutta ei kuitenkaan rajoittuen vientihallintosäädöksiin sekä USA:n Valtiovarainministeriön ulkomaanomaisuuden valvonnasta vastaavan kanslian vallitseviin vientikielto- ja sanktiojärjestelmiin. Täten PSPTM-järjestelmää ei ole lupa viedä maasta sellaisille henkilöille tai kokonaisuuksille mikä olisi kyseisten lakien ja säännösten vastaista.

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET

SCE voi ajoittain toimittaa PSPTM-järjestelmällesi päivityksiä, uusia ohjelmaversioita tai palveluita varmistaakseen että se toimii kunnollisesti SCE:n ohjeiden mukaan, tai antaa sinulle uusia tarjouksia. Joitakin palveluita voidaan toimittaa automaattisesti ilman eri ilmoitusta rekisteröityessäsi SCE:n online-verkossa, ja toiset ovat saatavissa SCE:n nettisivuston tai muiden valtuutettujen kanavien kautta. Palvelut voivat rajoituksetta sisältää viimeisimmän ohjelmapäivityksen tai uuden julkaisun latauksen, johon saattaa kuulua turvapäivityksiä sekä uusia tai muutettuja säätöjä ja piirteitä, joiden avulla pyritään estämään laittomien pelien tai valtuuttamattomien laitteiden tai ohjelmien käyttö PSPTM-järjestelmän kanssa. Jotkin tällaiset palvelut voivat aiheuttaa muutoksia aikaisempiin säätöihisi, tiedon tai muun materiaalin menetyksen, tai ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Suosittelemme, että teet kiintolevysi sisältämistä tiedoista säännöllisiä varmuuskopioita, sikäli kuin tämä on tiedon suhteen mahdollista.

Sinulle voidaan tarjota toisten osapuolien toimesta muita palveluita, jolloin sinua pyydetään hyväksymään heidän toimitusehtonsa ja henkilösuojaperiaatteensa ("sopimus kolmannen osapuolen kanssa"). Ymmärrät, että SCE ja sen intressiyhtymät eivät vastaa sellaisista palveluista, materiaalista tai toimitusehdoista, ja että käytät sellaisia palveluita tai materiaalia omalla vastuullasi. Mistään ehtojen kohdasta huolimatta, mikäli tämän sopimuksen ja kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen välillä ilmenee ristiriitoja, tämä sopimus katsotaan vallitsevaksi.

4. TIEDONKERÄYS / AUTENTISOINTI

SCE voi käyttää DNAS-järjestelmää (Dynamic Network Authentication System), omistusoikeudellista järjestelmää, joka on suunniteltu autentisoimaan käytössä olevia pelejä samoin kuin itse PSPTM-järjestelmän kun yhdistät sen verkkoon. DNAS voi hankkia tietoja käyttämistäsi laitteista ja ohjelmista autentisointi-, kopiosuoja-, tilisulku-, järjestelmä-, sääntö-, pelihallinta- tai muihin tarkoituksiin. DNAS:n keräämä tieto ei ole sellaista tietoa josta sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. DNAS- ohitusohjelmien valtuuttamaton siirto, esittely, vienti, tuonti tai lähetys saattaa olla lainvastaista. SCE pidättää oikeuden käyttää mitä tahansa muuta autentisointi- tai turvajärjestelmää tai toimenpidettä PSPTM-järjestelmän suhteen.

Sellaisten toimintojen käyttö jotka vaativat Internet-yhteyden, mukaanlukien PSPTM-järjestelmän Internet-selain, Macromedia® Flash® Player, Skype, internet- radio, tai mikään muu internet-yhteyden vaativa toiminto ("Internet-toiminnot"), on omalla vastuullasi. Internet-toiminnot saattavat tarvita langattoman LAN-yhteyden, joka EI välttämättä ole saatavissa alueellasi, ei välttämättä ole ilmainen tai toimi häiriöttömästi. Tutustu LAN-verkon toimittajan ehtoihin. Internet-toiminnot EIVÄT myöskään välttämättä toimi kaikissa langattomissa LAN-yhteyspisteissä tai kaikilla nettisivustoilla. Nettisivustojen selailu, ohjelmien tai tiedon käyttö tai niiden lataus järjestelmään voi aiheuttaa viruksia, tiedon menetystä tai korruptointia tai muita ongelmia. Sinun on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja ja säännöksiä. Tutustu muihin ehtoihin käyttöohjeessa.

Sinä vastaat kaikista Internetin käytöstä aiheutuvista maksuista.

Sellaiset tiedostot joiden nimi alkaa lyhenteellä "[RSS]" voidaan pyyhkiä Memory StickTM -muistikepiltäsi kun siihen tallennetaan uutta tietoa RSS Channel -toiminnon välityksellä. Älä tallenna tiedostojasi nimellä jonka alussa on lyhennys "[RSS]", ja tee tiedostoistasi varmuuskopioita myös toisessa tallennusmuodossa jos haluat pitää ne turvassa.

Järjestelmäohjelmat sisältävät Adoben Macromedia® Flash® Player -tekniikkaa.
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Macromedia, Flash ja Macromedia Flash ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti.

5. VASTUUVAPAUS TAKUUSTA JA VASTUUNRAJOITUS

Järjestelmäohjelmat sisältöineen ja/tai järjestelmäohjelmien käyttämät palvelut, ohjelmat ja/tai tieto toimitetaan "SELLAISENAAN". SCE ja sen intressiyhtymät vapauttavat itsensä mahdollisesta vastuusta erityisesti niiden myytäväksi kelpaavuuden, tarkoitukseensa sopivuuden ja oikeudenloukkauksien suhteen.

SCE JA SEN INTRESSIYHTYMÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA JÄRJESTELMÄOHJELMIEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN, TOIMINTOJEN, PALVELUIDEN, OHJELMIEN JA/TAI JÄRJESTELMÄOHJELMIEN KÄYTTÄMÄN TAI NIIDEN VÄLITYKSELLÄ HANKITUN TIEDON KÄYTÖN TULOKSENA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA TIEDON MENETYKSESTÄ, TALOUDELLISESTA TAPPIOSTA TAI MUUNLAISESTA TAPPIOSTA TAI VAHINGOSTA SINULLE ITSELLESI TAI TOISILLE OSAPUOLILLE JOHTUI SE MISTÄ TAHANSA SUORANAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ, SATTUMANVARAISESTA, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISESTA SYYSTÄ. SIKÄLI KUIN TÄMÄ EHTO ON PÄTEVÄ OMALLA LAINKÄYTTÖALUEELLASI, AIEMMIN MAINITTUJA RAJOITUKSIA JA VASTUUVAPAUTTA SOVELLETAAN LAAJIMMISSA ASIANMUKAISEN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA SIINÄKIN TAPAUKSESSA ETTÄ NIIDEN TARKOITUKSENMUKAISUUDELLE EI OLE LAILLISTA PAKOTETTA.

6. YHDYSVALTALAISTEN KULUTTAJIEN HUOMIOITAVAA

Järjestelmäohjelmiin kuuluu lisäohjelma, jonka välityksellä voidaan yhdistyä T-Mobile USA Inc. -yhtiön ("T-Mobile") langattomaan LAN-palveluun ("TMHS-palvelu"). TMHS-palvelun käyttö perustuu T-Mobilen ehtoihin, jotka löytyvät nettiosoitteesta http://selfcare.hotspot.t-mobile.com/terms.do ja sisältävät allaolevat ehdot, mutta eivät kuitenkaan niihin rajoitu. TMHS-PALVELUA KÄYTTÄMÄLLÄ VAKUUTAT OLEVASI TÄYSI-IKÄINEN JA HYVÄKSYT JA SITOUDUT T-MOBILEN TOIMITUSEHTOIHIN. Jos et hyväksy T-Mobilen toimitusehtoja, älä käytä TMHS-palvelua.

Sitoudut olemaan käyttämättä tai yrittää käyttää TMHS-palvelua tai PSPTM-järjestelmää vilpilliseen, laittomaan, muita kiusaavaan tai loukkaavaan tarkoitukseen, tai sellaiseen tarkoitukseen joka saattaa aiheuttaa T-Mobilelle vahinkoja tai asettaa T-Mobilen toiminnan, maineen, työntekijät, tilaajat, palvelut tai kenenkään yksityishenkilön riskinalttiiksi. Ymmärrät, että TMHS-palvelun käyttö ei ole lähtökohtaisesti turvallista. T-Mobile ei ole vastuussa mahdollisista turvarikkomuksista TMHS-palvelun käytön tuloksena. TMHS-PALVELU TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "KAIKKINE PUUTTEINEEN", ILMAN MINKÄÄNLAISIA ERITYISIÄ TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, MUKAANLUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN OMISTUSOIKEUTTA, MYYTÄVÄKSI SOVELTUVUUTTA, OIKEUDENLOUKKAUKSIA JA TARKOITUKSEENSA SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, JOIDEN SUHTEEN VALLITSEE ERITYINEN VASTUUVAPAUS. TMHS-PALVELUN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI.

TMHS-palvelu on saatavissa ainoastaan valtuutetuista TMHS-palvelupisteistä, eikä se ole saatavissa Yhdysvaltojen ulkopuolella. TMHS-palvelupisteitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. T-MOBILE EI OLE VASTUUSSA TMHS-PALVELUN KÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, MUKAANLUKIEN RANGAISTUKSELLISET, ESIMERKILLISET, SATTUMANVARAISET, ERITYISET TAI JOHDANNAISET VAHINGONKORVAUKSET, HENKILÖSUOJAN MENETYS TAI TURVAVAHINGOT; HENKILÖVAMMA- TAI OMAISUUSVAHINGOT; VIRUKSIEN TAI MUIDEN HAITALLISTEN KOMPONENTTIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT TIEDON SUHTEEN TAI TIEDONSIIRRON TAI VIESTINNÄN YHTEYDESSÄ, PSPTM-JÄRJESTELMÄSI TMHS-PALVELUN VÄLITYKSELLÄ LÄHETTÄMÄT TAI SAAMAT VIESTIT, TAIKKA WWW-VERKON KÄYTTÖ, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN. Sitoudut puoltamaan T-Mobilea ja korvaamaan sille TMHS-palvelun käytöstä PSPTM-järjestelmäsi välityksellä tai T-Mobilen toimitusehtojen rikkomisesta sinun toimestasi mahdollisesti aiheutuvat oikeusvaateet, korvausvaatimukset, oikeuskanteet, vastuuvelvollisuudet, kulut ja vahingonkorvaukset.

T-Mobile voi kerätä henkilökohtaisia tietojasi. Tutustu T-Mobilen henkilösuojaperiaatteisiin sekä HotSpot-turvalausuntoon osoitteessa www.t-mobile.com. SCE ei ole vastuussa TMHS-palvelun turvallisuudesta eikä T-Mobilen sinulta mahdollisesti keräämien tietojesi käytöstä tai paljastamisesta muille. "Aikaisemmin omistetut" tai kunnostetut PSPTM-järjestelmät eivät välttämättä sovellu käyttämään TMHS-palvelua. Ymmärrät ja hyväksyt erityisesti sen, että SCE ei ole vastuussa joko suoranaisesti tai välillisesti sinulle mahdollisesti tai väitetysti koituneista vahingoista sen johdosta että joko voit tai et voi käyttää TMHS-palvelua PSPTM-järjestelmäsi välityksellä.

7. YLEISTÄ

Järjestelmäohjelmia käyttämällä sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen voimassa olevia ehtoja. Tulostettava kopio tästä voimassa olevasta sopimuksesta on saatavissa osoitteessa http://www.scei.co.jp/psp-eula. SCE voi päätöksestään muuttaa tämän sopimuksen ehtoja koska tahansa. Palaa takaisin näille nettisivuille ajoittain tarkastaaksesi onko tähän sopimukseen tehty muutoksia. Järjestelmäohjelmien jatkuva käyttö ilmaisee sopimukseen mahdollisesti tehtyjen muutosten hyväksymistä.

©2008 Sony Computer Entertainment Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

Jaa

Google+

Laiteohjelmisto: 6.61

6.61

Aiheeseen liittyvä laiteohjelmisto

Lataa uusin käyttöjärjestelmän päivitys PSP-järjestelmääsi.

Laiteohjelmisto esittelyssä Laiteohjelmisto-arkisto

Valituksesta ilmoittaminen

Valituksesta ilmoittaminen

Kerro, jos joku häiritsee PlayStation-verkkokokemustasi.

Lisätietoja

PS3-virhekoodit

PS3-virhekoodit

Tämä kätevä työkalu kertoo lisätietoja virhekoodeista ja ehdotetuista ratkaisuista.

Lue lisää