RSS

Alla on lista playstation.com-osoitteessa saatavilla olevista syötteistä. Jatka kopioimalla linkit lukijaohjelmaan.

rss playstation.com

RSS:n säännöt palvelulle PlayStation.com

Lue säännöt ("Säännöt") huolellisesti, ennen kuin lataat RSS-syötteen osoitteesta PlayStation.com. Huomaa, että sinun katsotaan hyväksyneen nämä Säännöt, kun lataat RSS-syötteen.

Voimme täysin oman harkintamme mukaisesti vaihtaa, muuttaa, muokata, lisätä ja/tai poistaa näiden Sääntöjen osia milloin tahansa päivittämällä tämän sivuston sisältöä. Sinun tulisi tästä syystä vierailla tällä sivustolla aina, kun lataat RSS-syötteen.

1. Käyttöoikeus

Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE") myöntää sinulle rojaltivapaan, ei-eksklusiivisen luvan näyttää verkkosivustollasi ("Sivusto") tietoja ja/tai materiaalia, jota valitset vastaanotettavaksi kohteesta PlayStation.com ("Sisältö"). Sisällön kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat SCEE:lle ja/tai sen lisenssinantajille.

2. Sivusto

Sisältöä ei saa käyttää millään Sivustolla, jolla on jotakin seuraavanlaista sisältöä:

  • laittoman ja/tai rikollisen toiminnan edistäminen tai siihen rohkaiseminen
  • herjaavat tai harhaanjohtavat väitteet
  • rotuun, uskontoon, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen kohdistuva syrjintä tai vihamielisyys
  • tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavaa sisältö, tai sisältö, joka rohkaisee tällaiseen toimintaan
  • pornografinen, rienaava, loukkaava tai törkeä sisältö
  • sisältö, joka loukkaa henkilön yksityisyyttä tai rohkaisee käyttäjiä siihen

Edellä mainitusta luettelosta riippumatta SCEE voi lakkauttaa käyttöoikeuden milloin tahansa, mikäli Sivuston ei katsota sopivan Sisällön käyttämiseen.

Sisältöä ei saa muuttaa tai muokata millään tavoin eikä siihen saa tehdä mitään lisäyksiä. SCEE:tä, sen tytäryhtiöitä tai PlayStationia ei myöskään saa mainita Sivuston tukijana.

3. Tekijätiedot ja linkki sivustoon PlayStation.com

Sivuston kaikkeen sisältöön on sisällytettävä seuraava ilmoitus tekijästä: "Sisällön tarjoaa PlayStation.com"

Jos mahdollista, on lisättävä myös toimiva linkki Sisällön sisältävälle sivustolle PlayStation.com. Jos tämä ei ole mahdollista, ruudulla on näytettävä URL-osoite, josta Sisältö on saatavissa.

4. Takuut, vahinkovastuu ja korvaukset

Takaat SCEE:lle, että Sivusto on kaikkien soveltuvien lakien ja säännösten mukainen ja että Sivuston käyttäjien on noudatettava näitä Sääntöjä vastaavia sääntöjä käyttäessään Sisältöä.

Sisältö tarjotaan käyttöön "sellaisenaan" eikä siihen liittyen anneta mitään takuita. Lain sallimissa rajoissa SCEE, sen tytäryhtiöt ja lisenssinmyöntäjät eivät ole vastuussa mistään Sisällön käytöstä johtuvista menetyksistä tai vahingoista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, olivatpa ne sitten suoria tai epäsuoria, satunnaisia tai johdannaisia. Suostut täten vapauttamaan SCEE:n kaikesta vastuusta, joka liittyy kaikkiin vahinkoihin, kustannuksiin ja kuluihin, mukaan lukien kohtuulliset juridiset kustannukset ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat tai ovat tuloksena mistä tahansa Sääntöjen rikkomuksesta tai siitä, että käyttäjä käyttää Sisältöä.

5. Päättyminen

Näiden Sääntöjen mukainen käyttö ja erityisesti sopimuskohdassa 1 myönnetty käyttöoikeus päättyvät, kun tuhoat tai poistat kaiken Sisällön Sivustoltasi, kaikilta kiintolevyiltäsi, verkoistasi ja muista tallennusvälineistäsi.

Me voimme päättää näiden Sääntöjen mukaisen käytön ja erityisesti sopimuskohdassa 1 myönnetyn käyttöoikeuden milloin tahansa ilman sitoumuksia. Tällaisessa tapauksessa sinun on tuhottava kaikki Sisältö, kun olemme ilmoittaneet sinulle käyttöoikeuden päättymisestä.

6. Sovellettava lainsäädäntö

Näitä Sääntöjä sovelletaan Englannin lakien mukaan, ja englantilaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.

Hyödyllistä tietoa

Mikä tämä sivusto on?

Tämä on PlayStation.com-sivuston RSS-syöte. RSS-syötteen avulla pysyt ajan tasalla PlayStation.com-sivuston viimeisimmistä uutisista ja artikkeleista.

Tilataksesi syötteen tarvitset News Reader -lukijaohjelman tai vastaavan ohjelman.

 

Mikä RSS on?

RSS on lyhenne sanoista Really Simple Syndication

RSS-syötteitä voi lukea RSS-lukijaohjelmilla, News Reader -ohjelmilla tai muilla vastaavilla ohjelmilla. Syöte voidaan tilata näillä ohjelmilla, ja ohjelmien avulla saa tietoja kaikista PlayStation.com-sivuston päivityksistä. Jos haluat näyttää PlayStation.com-sisältöä omalla sivustollasi tämän palvelun avulla, lue säännöt täältä.

Huomautus: Tämän syötteen käyttöön sovelletaan alla olevia sääntöjä.

 

Tämän RSS-syötteen tilaaminen

Voit tilata tämän syötteen jollakin seuraavista tavoista:

  • Vedä yllä näkyvä oranssi RSS-kuvake RSS-lukijaohjelmaasi