Teema-asetusten säätäminen

PS3™

Lataa teeman kehitystyökalut

Luo omia teemoja PS3:lle.

PlayStation®3 -TEEMAOPPAAN JA TEEMAN KEHITYSTYÖVÄLINEEN LISENSSISOPIMUS

TUTUSTU TÄHÄN LISENSSISOPIMUKSEEN HUOLELLISESTI NIIN ETTÄ YMMÄRRÄT OIKEUTESI JA VELVOITTEESI.
Versio 1.0 (23. lokakuuta 2007)

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.:N ("SCE") PlayStation®3 ("PS3™") -TEEMAOPPAAN TAI PS3™ -TEEMAN TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖ PERUSTUU NIMENOMAISESTI SIIHEN ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT ON HYVÄKSYTTY.

Tämä sopimus on solmittu sinun ja SCE:n välillä. Tätä sopimusta sovelletaan PS3™ -teemaopas ja PS3™ -teeman kehitystyövälineohjelmiin, niiden päivityksiin, päivitysversioihin tai uusiin versioihin tai niiden suhteen toimitettaviin tietoihin tai tukeen (kokonaisuudessaan "työvälineet").

1. LISENSSIN LAAJUUS

Tämän sopimuksen ehtojen mukaan työvälineet lisensoidaan sinulle pelkästään omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi, voidaksesi kehittää, käyttää ja jakaa teemoja (kuten alla määritelty), pelkästään PS3™ -ohjelmalle ja sen ympärille ja PS3™ -teemaoppaan mukaisesti. "Teemat" muodostuvat omalaatuisista kuvauksista, hahmoista tai äänistä joita käyttäjät kehittävät henkilökohtaistaakseen PS3™ Xross Media Bar -palkin sisältäen seinäpaperin, ikonit, sormenpääkuvat ja taustamusiikin. Kaikki henkisen omaisuuden oikeudet työvälineisiin kuuluvat SCE:lle ja työvälineiden käyttö perustuu tämän sopimuksen ehtoihin sekä asiaankuuluviin tekijänoikeuksiin ja henkisen omaisuuden oikeuksiin. Lukuunottamatta tämän sopimuksen nimenomaisesti myöntämiä oikeuksia, SCE pidättää kaikki oikeutensa, etunsa ja oikaisunvaadintaoikeutensa. SCE voi perua tämän lisenssin koska tahansa siitä sinulle ilmoittamalla.

2. RAJOITUKSET

2.1 Työvälineiden käytön yhteydessä sinun ei saa:

(i)                 muunnella, hajottaa osiin tai purkaa mitään työvälineiden osaa, laajimmissa lain sallimissa puitteissa;

(ii)               häiritä minkään järjestelmän, laitteiston, ohjelman tai verkon toimintaa;

(iii)             osallistua toimintaan joka saattaa olla paikallisten, valtiollisten tai valtakunnallisten säännösten tai lakien vastaista;

(iv)             kehittää tai soveltaa materiaalia tai äänityksiä jotka saattavat olla haitallisia SCE:lle, sen sivuliikkeille tai tytäryhtiöille, lisenssinhaltijoille tai käyttäjille, kuten esim. viruksia joista saatta aiheutua vahinkoa tai häiriöitä järjestelmien, laitteiden, ohjelmien tai verkon toiminnalle; taikka

(v)               käyttää työvälineitä millään muulla tavoin kuin niiden mukana toimitettavien asiakirjojen ja tämän sopimuksen myöntämällä tavalla.

2.2 Teemojen kehityksen tai jakelun yhteydessä sinun ei saa:

(i)     soveltaa sellaista kieltä, kuvahahmoja tai äänityksiä jotka voivat olla muita loukkaavia, rivoja, vihaa lietsovia, halventavia, uhkaavia, herjaavia, tai kiusaavia taikka loukkaavia tai pahennusta herättäviä rodullisesti, etnisesti, uskonnollisesti tai seksuaalisesti;

(ii)    käyttää SCE:n tai sen sivuyhtiöiden tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai logoja;

(iii)             käyttää sellaista kieltä, kuvahahmoja tai äänityksiä jotka saattavat heikentää, halventaa tai horjuttaa SCE:n tai sen tytäryhtiöiden, kustantajien, lisenssinhaltijoiden, sivuliikkeiden, tavaramerkkien tai palvelumerkkien suosiota tai mainetta;

(iv)             käyttää sellaista kieltä, kuvahahmoja tai äänityksiä jotka voidaan tulkita luonteeltaan kaupallisiksi, kuten mainoksia, kaupittelua, markkinointia ja promootioita; sekä

(v)               käyttää sellaista kuvahahmoa, äänitystä tai henkistä omaisuutta joka kuuluu sellaiselle osapuolelle jolta et ole saanut lupaa sitä käyttää, muunnella, jäljentää tai panna jakeluun.

SCE:n oikaisunvaadintaoikeuksia rajoittamatta, suostut täten peruuttamattomasti ja välittömästi SCE:n pyynnöstä lopettamaan teemojen käytön ja jakelun. Suostut myöskin toimimaan yhteistyössä SCE:n kanssa ja omalla kustannuksellasi poistamaan teemat nettisivuilta tai muista sijantikohteista tai -laitteista minimoidaksesi SCE:lle aiheutuvia haittoja.

3. JAKELUVAATIMUKSET

Mikäli jaat teemoja muille, sinun on toimitettava teemat yhdessä sellaisen ilmoituksen kanssa josta ilmenee että teemat toimitetaan "SELLAISENAAN" ilman SCE:n lupauksia tai takuita, ja että SCE ei ole antanut teemoille virallista hyväksyntäänsä eikä ole kuinkaan yhteydessä teemoihisi. 

4. VASTUUVAPAUS TAKUUSTA JA VASTUUNRAJOITUS

Työvälineiden käyttö sekä teemojen kehitys, käyttö ja jakelu tapahtuvat omalla vastuullasi. Emme takaa työvälineiden laatua, käyttökelpoisuutta tai toimivuutta. Työvälineet toimitetaan "SELLAISENAAN". SCE vapauttaa itsensä mahdollisesta vastuusta erityisesti niiden myytäväksi kelpaavuuden, tarkoitukseensa sopivuuden ja oikeudenloukkauksien suhteen. SCE EI OLE VASTUUSSA TYÖVÄLINEIDEN LATAUKSEN TAI TEEMOJEN KEHITYKSEN, KÄYTÖN TAI JAKELUN TULOKSENA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVASTA TIEDON MENETYKSESTÄ, TALOUDELLISESTA TAPPIOSTA TAI MUUNLAISESTA TAPPIOSTA TAI VAHINGOSTA SINULLE ITSELLESI TAI TOISILLE OSAPUOLILLE JOHTUI SE MISTÄ TAHANSA SUORANAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ, SATTUMANVARAISESTA, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISESTA SYYSTÄ JA SIINÄKIN TAPAUKSESSA ETTÄ VAHINGONKORVAUSMAHDOLLISUUDESTA ON ERILLISESTI ILMOITETTU. AIEMMIN MAINITTUJA RAJOITUKSIA JA VASTUUVAPAUTTA SOVELLETAAN LAAJIMMISSA ASIANMUKAISEN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA SIINÄKIN TAPAUKSESSA ETTÄ NIIDEN SOVELTAMISTA ALKUPERÄISEEN TARKOITUKSEENSA EI OLE KATSOTTU PÄTEVÄKSI.


5.  YLEISTÄ  

SCE voi päätöksestään muuttaa tämän sopimuksen ehtoja koska tahansa. Työvälineiden jatkuva käyttö ja teemojen kehitys tai jakelu ilmaisee sopimukseen mahdollisesti tehtyjen muutosten hyväksymistäsi.

Hyväksyn

En hyväksy

Teema-asetusten säätäminen

Luo oma PS3-teema

Seuraa oppaamme ohjeita ja anna PS3 XMB (XrossMediaBar) -valikolle uusi, yksilöllinen ilme.


Uuden teeman käyttöönotto

Lue, kuinka saat uuden teeman käyttöön, kun olet ladannut tai siirtänyt sen PS3:en.


Lataa uusia teemoja PlayStation Store -kaupasta

Mukauta XMB™ (XrossMediaBar) -valikkoa upeilla latauksilla.


Valokuvan asettaminen taustakuvaksi

Näin valitset PS3:si taustakuvan kohdasta Kuvat.


Tuo teema PS3:een

Mukauta PlayStation 3 väreillä, kuvilla ja kuvakkeilla.


Lataa teeman kehitystyökalut


Taustakuvan ja ruututekstin mukauttaminen

Lue, kuinka voit asettaa oman taustakuvan ja muokata ruudun fonttia.

Jaa

Google+

Aiheeseen liittyvä laiteohjelmisto

Lataa uusin käyttöjärjestelmän päivitys PS3-järjestelmääsi.

Lue, mitä päivitykseen sisältyy 4.7 Laiteohjelmisto esittelyssä Laiteohjelmisto-arkisto

Valituksesta ilmoittaminen

Valituksesta ilmoittaminen

Kerro, jos joku häiritsee PlayStation-verkkokokemustasi.

Lisätietoja

PS3-virhekoodit

PS3-virhekoodit

Tämä kätevä työkalu kertoo lisätietoja virhekoodeista ja ehdotetuista ratkaisuista.

Lue lisää